Geschiedenis

Wij willen het kloppend hart van de wij zijn, daar zetten we ons voor in!

50 Jaar De Windmeule

In de jaren dertig werd door het kerkbestuur van de parochie van het H.Hart van Jezus op de Straelseweg een kapelaanswoning met zalen en een (gym)zaal gebouwd. De ruimtes werden gebruikt door verenigingen en scholen uit de parochie. Ook was het ’t HK van scoutinggroep Sint Christoffel. Op zondag draaide “ut Jeugdklupke” en werden er danslesavonden gegeven.

De woning werd bewoond door een kapelaan met zijn huishoudster. De laatste kapelaan die het woonhuis bewoonde was kapelaan Billekens. Hij was diegene die met de heren van Melick, Crooymans, Ebert en Loenen op 4 november 1967 naar de notaris ging om “Stichting Gemeenschapshuis De Straelseweg” op te richten.

Deze stichting had tot doel de bestaande gebouwen behoorlijk in te richten naar de eisen van de tijd en ter beschikking te stellen van de gemeenschap, waarbij in het bijzonder gedacht werd aan jeugd, jongeren en sociale organisaties. Hierbij werd ook gesteld dat de exploitatie van het gemeenschapshuis gefinancierd dient te worden uit de opbrengsten.

Te weten:

  • De exploitatie-opbrengsten van het gebouw
  • Subsidies en bijdrage van organisaties en verenigingen
  • Giften, erfstellingen en legaten
  • Alle andere baten

Een doelstelling die heden nog steeds geldt.

En zo ging het stichtingsbestuur van start.

In 1975 werd het statuut aangepast en werd de naam veranderd in Stichting gemeenschapshuis De Windmeule, genoemd naar de molen van de gebroeders Peeters, die tot 1937 in de Molenstraat heeft gestaan.

In 1976 werd besloten om het gemeenschapshuis grondig te verbouwen en uit te breiden. De tuin tussen het woonhuis en de grote zaal werd dicht gebouwd, hier werd het cafégedeelte gemaakt. De gang werd verder overdekt en langs de grote zaal werd een keuken met een bar voor deze zaal gebouwd. Dit gaf veel meer mogelijkheden voor verhuur.

Ook in de jaren erna werd het gemeenschapshuis verder aangepast. Zo werd een perceel grond in de Molenstraat aangekocht en opbergruimtes voor verenigingen gebouwd. Dit gaf ook de mogelijkheid om een nieuwe nooduitgang te creëren zodat de vaste trap op de bühne verwijderd kon worden. Hiermee kwam er meer ruimte op de bühne vrij.

De laatste jaren hebben we ingezet op aanpassingen en duurzaamheid. Denk hierbij aan de aanpassingen in de zaal, het ventilatiesysteem en ledverlichting. We zijn voornemens hier komende jaren verder in te investeren, zodat de Windmeule “up to date” blijft voor de toekomst.

Als huidig stichtingsbestuur zijn we bijzonder trots dast wij, maar zeker ook de besturen voor ons, dit alles uit eigen middelen hebben kunnen realiseren, zoals in de oprichtingsakte beschreven. We zijn trots op een jarenlange goede relatie die we met onze huurders hebben en dat we kunnen zeggen “samen zijn we de Windmeule.”